پروژه های انجام شده برای تولد پسرا وکنسرتها

دراینجا ما تمام پروژه هایی که به کمک شما طرفداران برای تولد پسرا هدیه گرفتیم و از کنسرت هاشون حمایت کردیم  ومستقیما به دستشون رسوندیم  گذاشتیم

 

اولین پروژه تولد ووهیون که حتی یکی از لباس هایی که خریداری کردیم رو پوشیده!

دومین پروژه تولد ووهیون

 

پروژه تولد ال که یکی از لباس هایی که براش خریداری کردیم رو پوشیده!

 

پروژه تولد سونگ جونگ

 

پروژه تولد دونگ وو

 

پروژه تولد سونگ یئول

 

و در نهایت حمایت اینسپیریت های ایرانی به کمک فن کلابمون از کنسرت ogs return